Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Velvet Beauty chỉ thu thập thông tin liên lạc cần thiết để thực hiện giao dịch giữa website với khách hàng mà không lấy thêm thông tin gì khác. Thông tin của khách hàng sẽ chỉ được lưu lại khi khách hàng tạo tài khoản và đăng nhập với tài khoản của mình. Velvet Beauty thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ theo pháp luật. Velvet Beauty cam kết không chia sẻ hay sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho một bên thứ 3 nào khác với mục đích lợi nhuận. Thông tin của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ của Velvet Beauty.

Velvet Beauty chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các giao dịch và cung cấp dịch vụ cho khách hàng, bao gồm:

 • Tên đầy đủ
 • Địa chỉ giao hàng
 • Số điện thoại
 • Email
 • Ngày sinh
 • Giới tính (tùy chọn)
 • Lịch sử mua hàng (nếu có)

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng được sử dụng cho các mục đích sau:

 • Xử lý và hoàn thành đơn hàng
 • Giao hàng và hỗ trợ khách hàng
 • Gửi thông tin về sản phẩm, dịch vụ và các chương trình khuyến mãi
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm mua sắm của khách hàng
 • Phân tích hành vi mua sắm để đề xuất sản phẩm phù hợp
 • Ngăn chặn hành vi gian lận và bảo vệ quyền lợi của khách hàng

3. Chia sẻ thông tin

Velvet Beauty cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý của khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các bên liên quan trong một số trường hợp nhất định, bao gồm:

 • Nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển để giao hàng
 • Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để xử lý thanh toán
 • Các cơ quan chức năng theo yêu cầu của pháp luật

4. Bảo mật thông tin

Velvet Beauty áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và vật lý phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khỏi truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của internet, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin cá nhân của khách hàng.

5. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích đã nêu trong chính sách này hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

6. Quyền của khách hàng

Khách hàng có quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của mình; yêu cầu ngừng sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích marketing; và khiếu nại về việc sử dụng thông tin cá nhân.

7. Thay đổi chính sách bảo mật

Velvet Beauty có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng tải thông báo trên website hoặc gửi email cho khách hàng.

8. Liên hệ

Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Lưu ý:

 • Chính sách bảo mật này có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng truy cập website của Velvet Beauty để cập nhật thông tin mới nhất.
 • Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho website và các dịch vụ trực tuyến của Velvet Beauty.

Ngoài ra, Velvet Beauty cũng có thể tham khảo thêm các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định này.

0/5 (0 Reviews)